Een interactieve sessie voor sportfunctionarissen en integratieambtenaren die hun lokale clubs willen sensibiliseren en ondersteunen rond diversiteit.

 Donderdag 25 april 2019 van 13 tot 15.30 uur

Provinciehuis Hasselt, Universiteitslaan 1, Hasselt

50 euro

Een interactieve sessie voor sportfunctionarissen ter sensibilisering en ondersteuning van clubs rond diversiteit. De sessie is opgebouwd uit 10 topics met hieraan gekoppeld telkens 1 tip.

De 10 topics die aan bod komen:

  1. Urgentiebesef aanwakkeren m.b.v. cijfers over lokale situatie.
  2. Netwerken met sociale organisaties i.f.v. toeleiding.
  3. Een doordacht onthaalbeleid naar nieuwe leden en ouders.
  4. Stilstaan bij participatiedrempels en het aanbod van de club.
  5. De financiële drempels.
  6. Sport als oefenkans Nederlands.
  7. Duidelijke taal.
  8. Omgaan met nieuwe vragen ( “moeilijke diversiteitskwesties”).
  9. Een duidelijke visie gedragen door het bestuur.
  10. Inschakelen vrijwilligers met diverse origine.
Agentschap Integratie en Inburgering
Koen Grauls

Via e-mail of via 011-23 72 74. 

Schrijf je in