Een interactieve sessie voor sportfunctionarissen en integratieambtenaren die hun lokale clubs willen sensibiliseren en ondersteunen rond diversiteit.

Een aanbod voor lokale sportdiensten en integratieambtenaren.

donderdag 17 januari 2019 van 9u30 tot 12u30

Vander Elst gebouw, Kolonel Begautlaan, 3012 Leuven, 1ste verdieping

25 euro

De sessie is opgebouwd uit 10 topics met hieraan gekoppeld telkens 1 tip.

De 10 topics die aan bod komen:

  1. Urgentiebesef aanwakkeren met behulp van cijfers over de lokale situatie.
  2. Netwerken met sociale organisaties in functie van toeleiding.
  3. Een doordacht onthaalbeleid naar nieuwe leden en ouders. 
  4. Stilstaan bij participatiedrempels en het aanbod van de club. 
  5. De financiële drempels. 
  6. Sport als oefenkans Nederlands.
  7. Duidelijke taal.
  8. Omgaan met nieuwe vragen ('moeilijke diversiteitskwesties').
  9. Een duidelijke visie gedragen door het bestuur. 
  10. Inschakelen vrijwiligers met diverse origine. 

Wil je dat we deze vorming geven voor de sportclubs in je gemeente? Vraag het ons na de sessie.

Agentschap Integratie en Inburgering
Hamid Abroudi

Opgelet: Inschrijven kan enkel met PC via Internet Explorer of FirefoxOndervind je toch moeilijkheden om in te schrijven? Laat het ons weten.