Je ontwikkelt de basisvaardigheden en -competenties die een sociaal tolk nodig heeft.

Je volgde een infosessie sociaal tolken en je bent geslaagd voor de instaptoets.

Van 16 januari tot 27 februari 2018, zie lessenrooster

Herman Teirlinck: Havenlaan 88, 1000 Brussel – Lokaal 1.51

> Wegbeschrijving

Gratis

Je ontwikkelt de basisvaardigheden en -competenties die een sociaal tolk nodig heeft.

De module duurt 46 uur en is ingedeeld in 8 lesdagen van ongeveer 6 uur.

Je volgt de volgende lessen:

  • Tolktechnieken en spreekvaardigheid
  • Terminologie
  • Deontologie

Tijdens de laatste les, leg je een test af.
 

Inschrijven kan tot en met woensdag 20 december 2017.

Agentschap Integratie en Inburgering
Vera Larionova

02 207 97 35 (elke werkdag van 9 tot 12 uur)

E info@sociaaltolkenenvertalen.be

Je kan niet meer inschrijven.