Een duurzame interculturalisering in een organisatie, bedrijf of overheid vraagt een ingrijpend en langdurig traject. Hoe begin je eraan?

Je begeleidt of ondersteunt de interculturalisering in een organisatie, bedrijf of lokaal bestuur. Je doet dit als interne of externe begeleider. Je wil je verder bekwamen in een procesmatige aanpak van verandering.

Donderdagen 27 februari en 13 maart 2014, van 9.30 tot 16.30 uur

Kruispunt Migratie-Integratie, Vooruitgangstraat 323/1, 1030 Brussel

20 euro (inclusief materiaal en lunch)

Een duurzame interculturalisering in een organisatie, bedrijf of overheid vraagt een ingrijpend en langdurig traject. Verschillende aspecten van de werking nemen we vroeg of laat onder de loep. Maar hoe begin je eraan?
Voor een succesvolle begeleiding is de kennismakingsfase zeer belangrijk. Verkenning en afstemming van vraag en aanbod legt de basis voor de verdere samenwerking. Het is ook de basis voor de relatie tussen jezelf als begeleider en jouw cliënt.
De verdere samenwerking en ieders engagement hierbij vormen het onderwerp van de contracting met de organisatie. Afspraken over verantwoordelijkheden, rollen en randvoorwaarden worden best vooraf expliciet gemaakt en schriftelijk vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Op die manier kan je al vanaf de contractfase het eigenaarschap van de organisatie stimuleren en kansen op verankering creëren.

In een lerende groep van collega’s met eenzelfde opdracht vormen onze gedeelde praktijken het vertrekpunt. We onderzoeken die met verschillende modellen en instrumenten. We maken de transfer naar de praktijk.

Wat mag je verwachten? 

  • Je reflecteert over het belang van een goede kennismaking en oefent je eigen presentatie aan een cliënt.
  • Je leert de vraag van de cliënt situeren in een breder proces van verandering.
  • Je maakt kennis met de basisbeginselen van contracting.
  • Je gaat bewuster om met het benoemen van het eigenaarschap en ziet het belang hiervan in voor het draagvlak in de organisatie. 
  • Je maakt kennis met verschillende strategieën om het urgentiebesef (de mate waarin de noodzaak voor verandering wordt aangevoeld) in te schatten en te verhogen.
  • Je wisselt uit met andere deelnemers en doet inspiratie op voor je eigen praktijk.

Dit atelier maakt deel uit van het Leertraject Interculturalisering van het Kruispunt Migratie-Integratie. Doelstelling is de deskundigheid bevorderen in Vlaanderen en Brussel in het omgaan met diversiteit en het werken aan toegankelijkheid.

 

Inschrijven kan tot en met 13 februari 2014

Agentschap Integratie en Inburgering
Afdeling Leeradvies (Kruispunt Migratie-Integratie)