Verblijfsrecht en tewerkstelling van mensen die in België voor ambassades, consultaten en internationale instellingen werken. Ook de problematiek van het huispersoneel komt aan bod.

Hulpverleners, gemeentepersoneel, vakbondsmedewerkers, advocaten en mensen die (al dan niet beroepsmatig) in contact komen met het thema.

Dinsdag 24 januari 2017 van 13.30 tot 16.30 uur

Regionaal Integratiecentrum Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Gratis

Er is een specifieke regelgeving voor personen die in België voor ambassades, consulaten en internationale instellingen werken, zoals bijvoorbeeld de NAVO en de Europese Unie. Deze mensen en hun familieleden hebben geen ‘gewone’ verblijfskaart. Hun tewerkstelling wordt niet geregeld door de wetgeving op de buitenlandse werknemers.

In deze vorming kom je te weten hoe deze regelgeving in elkaar zit, op wie ze van toepassing is en wat je kan doen als er problemen zijn. Ook het statuut van het huispersoneel komt aan bod.

De regelgeving en de toepassing ervan wordt toegelicht door de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse zaken en door de Dienst Vreemdelingenzaken.
OR.C.A., de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten, gaat dieper in op de knelpunten met betrekking tot het huispersoneel.
De Commissie voor Goede Diensten licht haar werking toe en gaat dieper in op haar bemiddelende rol.

Wat komt aan bod?

  • verblijfsstatuten en formaliteiten
  • bijzondere identiteitskaarten
  • tewerkstellingsvoorwaarden en procedures
  • sociale zekerheid
  • huispersoneel
  • verblijfsmogelijkheden in België na de missie of zending
  • waar kan je terecht in geval van problemen

Programma

13.00 uur Onthaal
13.30 uur Het wettelijk kader en de toepassing ervan.
Door mevr. Vyncke en dhr. De Coster van de Dienst Protocol, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
14.40 uur Vragenronde
14.55 uur Pauze
15.10 uur Rol van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Door dhr. Van Parijs van de Dienst Vreemdelingenzaken.
15.30 uur Werking van de Commissie voor Goede Diensten
Door mevr. Pirenne van de Commissie voor Goede Diensten
15.50 uur Huispersoneel en knelpunten.
Door dhr. Garcia van de Organisatie voor Clandistiene Arbeidsmigranten
16.10 uur Vragenronde
16.30 uur Einde
Agentschap Integratie en Inburgering

Opgelet: Inschrijven kan enkel via Internet Explorer of Firefox! Andere webbrowsers geven problemen bij het inschrijven/registreren.