Wat is inburgering en wie zijn de rechthebbende en de verplichte doelgroepen daarvan? Welke andere rechten hangen nog af van "inburgering of integratie"? Welke attesten heb je waarvoor nodig? Een juriste vreemdelingenrecht van Agentschap Integratie en Inburgering geeft een overzicht over de rol van "inburgering" in het ruime vreemdelingenrecht, ten behoeve van lokale besturen.

Medewerkers van de dienst burgerzaken van gemeenten. Basiskennis van vreemdelingenrecht is vereist.

4 juni 2018 van 9:30 tot 12:30 uur

Provinciehuis Leuven: Provincieplein 1, 3010 Leuven

54 euro
 • Het Vlaamse inburgeringsbeleid:
  • Inhoud.
  • Doelgroepen.
  • Attesten in het kader van een inburgeringstraject.
 • Inburgering en integratie in andere domeinen:
  • Relatie tussen inburgering en het Wetboek van de Belgische nationaliteit.
  • Integratievoorwaarden in het verblijfsrecht.
  • Rol van inburgering in andere domeinen (OCMW, VDAB, sociale huisvesting). 

Methodiek: theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan. Praktijkvoorbeelden en casussen van de deelnemers worden besproken. 

Kristien Sacré
PIVO bestuursschool Vlaams-Brabant