Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Verschillende modules zijn mogelijk: module overzicht verblijfsstatuten, module juridische afbakening doelgroep inburgering, module arbeidskaarten, ...

Medewerkers van onthaalbureaus en andere sectoren betrokken bij het inburgeringsbeleid

Halve of volledige dagen, data overeen te komen. 

Overeen te komen

150 euro per dagdeel

Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Hieronder geven we een voorbeeld van drie modules:

 

Module overzicht verblijfsstatuten

De deelnemers brengen cases aan. Op een interactieve manier krijg je een overzicht van de verschillende verblijfsstatuten, de belangrijkste verblijfsprocedures en de meest voorkomende verblijfsdocumenten. We stellen alles visueel voor in een groot kleurenschema.

Na de pauze krijg je het volledige schema op een bureaublad en leer je het te hanteren. Je leert de belangrijkste verblijfssituaties (van vreemdelingen die al of niet tot de doelgroep inburgering behoren) plaatsen in de verblijfswetgeving.

 

Module juridische afbakening doelgroep inburgering

Wie is rechthebbend, wie is uitgesloten van dit recht, en voor wie geldt de verplichting?

Je krijgt een toelichting en oefent daarna in groep aan de hand van een aantal cases.

 

Module arbeidskaarten

  • Je krijgt een algemeen overzicht van de verschillende arbeidskaarten, de beroepskaart voor zelfstandigen, vrijwilligerswerk en de procedures voor het aanvragen van de arbeidskaart en de beroepskaart. Ook staan we kort stil bij de gevolgen van een illegale tewerkstelling.
  • We situeren de verschillende verblijfsstatuten binnen het theoretisch kader van de arbeidskaartenreglementering. Ook casussen die je zelf meebrengt, komen aan bod. Op basis van vragen van de deelnemers kunnen we in detail ingaan op veel voorkomende situaties.

 

Module opfrissing verblijfsstatuten + doelgroep inburgering aan de hand van cases

Dit aanbod is bedoeld voor gevorderden in de doelgroepafbakening voor inburgering. De deelnemers sturen vooraf hun vragen of cases door over verblijfsprocedures en over doelgroepafbakening voor inburgering.

Agentschap Integratie en Inburgering
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht (Agentschap Integratie en Inburgering)

Neem contact op met Kristien Sacré