Vorming geven is geen makkelijke opdracht, en al helemaal niet over een maatschappelijk gevoelig thema. Vandaar deze leertafel.

Je geeft regelmatig vormingssessies over diversiteit, interculturele communicatie  of aanverwante thema’s.

Dinsdag 18 maart, donderdag 19 juni en donderdag 27 november 2014 (telkens van 9.30 tot 16.30 uur)

Kruispunt Migratie-Integratie, Vooruitgangstraat 323/1, 1030 Brussel

30 euro

Veel medewerkers van integratiecentra en -diensten geven regelmatig vorming over interculturaliteit. Vorming geven is geen makkelijke opdracht, en al helemaal niet over een maatschappelijk gevoelig thema. Vandaar deze leertafel.
Drie aspecten staan centraal:

  • Methodiektuitwisseling: uitwisseling over oefeningen, opdrachten, ondersteunend materiaal zoals filmpjes, …
  • Intervisie: bespreking van moeilijke situaties tijdens vorming, samen zoeken naar alternatieve aanpakken vanuit concrete situaties van deelnemers
  • Werk in uitvoering: collegiale uitwisseling over lopende projecten, ruimte om samen na te denken, advies te vragen, …

Ben je op zoek naar nieuwe werkvormen? Wil je je vertrouwde aanpak eens inruilen voor iets nieuws? Wil je stilstaan bij de moeilijkheden waar je soms tegenaan loopt? Dan is deze leertafel iets voor jou!
Via een intake-formulier zal er vooraf gepeild worden naar je ervaring, interesses en noden.

Inschrijven kan tot 24 februari 2014

Agentschap Integratie en Inburgering
Ann Labeeuw (Kruispunt Migratie-Integratie)