Hoe ga jij de uitdagingen van de superdiverse samenleving aan?

Professionele medewerkers en vrijwilligers uit alle sectoren.

 Dinsdag 29 januari 2019, van 9.30 tot 12.30 uur

Vander Elst gebouw, Kolonel Begautlaan, 3012 Leuven

25 euro

We maken allemaal deel uit van deze superdiverse samenleving. Toenemende diversiteit creëert kansen, maar roept ook vragen en onzekerheden op.
Deze vorming gaat in op deze vragen.

Wat komt aan bod:

  • diversiteit in de regio
  • de rol van je eigen referentiekader in het omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden
  • de rol van cultuurverschillen in verbale en non-verbale communicatie
  • denken vanuit het perspectief van de meervoudige identiteit
  • inzicht in het mechanisme achter (eigen) vooroordelen en stereotypen.

We vertrekken uit theoretische kaders en vertalen die naar jouw praktijk. We werken interactief en nodigen de deelnemers uit om eigen situaties te bespreken.

Agentschap Integratie en Inburgering
Khadija Aznag