Deze opleiding zorgt ervoor dat u mee bent met de laatste belangrijke ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht.

Deze vorming richt zich in het bijzonder tot advocaten en gespecialiseerde medewerkers binnen het ruime welzijnswerk. Een goede voorkennis is vereist. 

Maandag 9 oktober 2017 van 9.30 tot 12.30 uur

VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw, K. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent (zaal Jozef Guislain)

25 euro

Het vreemdelingenrecht is een complexe materie die voortdurend in evolutie is.
Deze opleiding zorgt ervoor dat u mee bent met de laatste belangrijke ontwikkelingen.

Komt onder andere aan bod:

 • integratie als nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde
 • wijzigingen in de Verblijfswet met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken. Zoals:
  • het nieuwe uitwijzingsbeleid t.a.v. Unieburgers en derdelanders
  • het inreisverbod voor Unieburgers en hun familieleden
  • de nieuwe veiligheids- en preventieve maatregelen voor Unieburgers en hun familie
  • de introductie van het hoorrecht in beslissingen aangaande verblijf en wijzigingen inzake motivering van administratieve beslissingen
  • het beroep bij de RvV tegen beslissingen inzake nationale veiligheid.

Aanvraag werd ingediend bij de Orde van Vlaamse Balies voor erkenning met 3 juridische punten in het kader van permanente vorming.

Agentschap Integratie en Inburgering
Sabrine Dawoud

Opgelet: Inschrijven kan enkel via Internet Explorer of Firefox! Andere webbrowsers geven problemen bij het inschrijven/registreren.