Tijdens deze studiedag belichten verschillende diensten de belangrijkste wijzigingen van de Belgische asielprocedure en de opvang van asielzoekers. We staan ook stil bij enkele knelpunten.

Hulpverleners, ambtenaren en advocaten die in hun werking concreet met asielzoekers in aanraking komen. Enige voorkennis is vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Erkenning werd gevraagd aan de OvB voor punten in het kader van permanente vorming voor advocatuur.

Maandag 19 maart 2018 van 8u30 tot 16u45

VAC Leuven, Diestsepoort 6, 3000 Leuven (Dirk Boutsgebouw) - auditorium

50 euro (incl. broodjeslunch en documentatiemap) - Een beperkt aantal vrijwilligers kan gratis deelnemen.

Binnenkort treden grote wetswijzigingen van de Belgische asielprocedure en de opvang van asielzoekers in werking. De Europese procedure- en opvangrichtlijnen worden verder omgezet, en de Belgische wetgever maakt enkele nieuwe keuzes daarin.

De wijzigingen zijn fundamenteel op verschillende vlakken:

 • De term “asiel” wordt vervangen door “internationale bescherming”. Gemakshalve gebruiken we hier nog de term asiel.
 • Verankering van de (pre-)registratie voor indiening van de asielaanvraag
 • Herinvoering van een ontvankelijkheidsonderzoek in de asielprocedure
 • Aangepaste termijnen voor het asielonderzoek
 • Nieuwe bepalingen over de asielaanvraag en het gehoor van minderjarigen (in gezinsverband)
 • De instructies over het einde van het recht op opvang worden herwerkt in functie van de aangepaste asielprocedure
 • Fedasil zal ook moeten waken over het ‘menswaardig bestaan’ voor die asielzoekers aan wie de opvang geweigerd werd omwille van een meervoudige asielaanvraag
 • Uitbreiding van de detentiemogelijkheden
 • …  

Voorlopig programma: 

 • 8.30 - 9.00: onthaal deelnemers
 • 9.00 - 9.05: Verwelkoming
 • 9.05 - 10.45: Lisa Okladnicoff en Petra Baeyens 
      (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
      - overzicht wetswijzigingen: procedure, beroep, opvang en detentie
 • 10.45 - 11.15: koffiepauze
 • 11.15 - 12.30: Vinciane Hoefnagels en Carl Claus 
      (Dienst Vreemdelingenzaken)
      - voornaamste wijzigingen bij DVZ: procedure op grondgebied en (in) detentie>
 • 12.30 - 13.15: middagpauze
 • 13.15 - 14.45: Griet Desnyder 
      (Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen)
      - voornaamste wijzigingen en praktische gevolgen bij CGVS
 • 14.45 - 15.15: koffiepauze
 • 15.15 - 16.15: Fanny François 
      (Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers)
      - wijzigingen in de materiële opvang en gevolgen bij Fedasil en opvangpartners
 • 16.15 - 16.45: Julie Lejeune (Nansen vzw)
      - mogelijke knelpunten en kritische bedenkingen vanuit het asielrecht
 • 16.45: Afsluiting
Agentschap Integratie en Inburgering
Lieve Vandekerckhove
i.s.m. Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Opgelet: Inschrijven kan enkel met PC via Internet Explorer of Firefox! Gelieve steeds individueel te registreren en in te schrijven.