Afhankelijk van het verblijfsstatuut, beroep of nationaliteit, heeft een vreemdeling al dan niet toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.

Medewerkers van de dienst burgerzaken, OCMW-medewerkers en andere medewerkers van gemeenten die met deze materie geconfronteerd worden. Je hebt een voorkennis in verblijfsstatuten.

Maandag 16 oktober 2017, van 9.30 tot 12.30 uur

Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven

54 euro

Afhankelijk van het verblijfsstatuut, beroep of nationaliteit, heeft een vreemdeling al dan niet toegang tot de Belgische arbeidsmarkt. In sommige gevallen is dit bovendien gekoppeld aan de verplichte aanvraag van een arbeidskaart.

Wat komt aan bod in deze opleiding:

  • Een algemeen overzicht van de verschillende arbeidskaarten, de beroepskaart voor zelfstandigen, vrijwilligerswerk en de procedures voor het aanvragen van de arbeidskaart en de beroepskaart.
  • De gevolgen van een illegale tewerkstelling.
  • De verschillende verblijfsstatuten binnen het theoretische kader van de arbeidskaartenreglementering. 
    Hier komen ook de casussen van de deelnemers zelf aan bod. Op basis van vragen van de deelnemers bespreken we in detail veel voorkomende situaties.
Filipe Van Huylenbroeck, jurist vreemdelingenrecht Agentschap Integratie en Inburgering
PIVO Bestuursschool Vlaams-Brabant