We bespreken specifieke knelpunten in de toepassing van het internationaal privaatrecht (IPR) op familiesituaties met een internationaal element.

Medewerkers van de dienst burgerzaken die een basiskennis willen verwerven in het internationaal privaatrecht

14 september 2017, van 9.00 tot 13.00

Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven

72 euro

In een wereld die steeds kleiner wordt, worden gemeenteambtenaren steeds vaker geconfronteerd met vragen over internationaal privaatrecht (IPR). Deze voortgezette opleiding internationaal privaatrecht focust op een aantal specifieke knelpunten, geeft een overzicht van de regeling inzake naam en legt de nadruk op de erkenning van buitenlandse documenten.

We geven een theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan. We geven praktijkvoorbeelden en bespreken cases van de deelnemers.

Inhoud:

  • Inleiding: opfrissen van een aantal begrippen en principes
  • Concrete casussen over:
    • De erkenning van buitenlandse verstotingen
    • Het toepasselijk recht bij naam
    • Tegenstrijdige beslissingen
  • Bestuderen van buitenlandse akten met betrekking tot huwelijk 
Sanne Konings, juriste internationaal familierecht bij Agentschap Integratie en Inburgering
PIVO Bestuursschool Vlaams-Brabant