Een vorming over het wettelijk kader voor mensen zonder wettig verblijf.

Hulpverleners, ambtenaren en andere professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen.

Voorkennis is niet vereist.

Donderdag 11 mei 2017 van 9.30 tot 15.30 uur

Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080 Brussel

50 euro (inclusief broodjeslunch)

Een persoon is zonder wettig verblijf in België als hij of zij hier niet (meer) mag verblijven volgens de wet.
Mensen zonder wettig verblijf zijn een heel gevarieerde groep. Elk met een eigen achtergrond, eigen motieven en toekomstprojecten.

Tijdens deze vorming gaan we in op het wettelijk kader:

  • Is illegaal verblijf strafbaar?
  • Welke rechten en plichten hebben mensen zonder wettig verblijf?
  • Hoe kan je hen correct en volledig informeren over hun verblijfsperspectieven in België, zodat ze zelf een bewuste en realistische keuze kunnen maken voor de toekomst?
  • Wat is het aanbod voor vrijwillige terugkeer?
  • Wat betekent een gedwongen verwijdering?

Vijf vrijwilligers kunnen gratis deelnemen aan deze vorming. Schrijf je dus snel in!

Agentschap Integratie en Inburgering
Dirk Van Daele

Opgelet: Inschrijven kan enkel via Internet Explorer of Firefox! Andere webbrowsers geven problemen bij het inschrijven/registreren.