Verslagboek van het seminarie 'Gekleurde armoede' dat het Vlaams Minderhedencentrum organiseerde op 28 februari 2008, samen met het Vlaamse ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

79