Arbeidsrechtbank
Ieper
28090
Afgewezen asielzoekers - laattijdig beroep bij Raad van State - "herleving" code 207

Het door eisers instellen van een procedure bij de Raad van State buiten de termijn tegen een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen heeft niet voor gevolg dat de asielprocedure nog steeds als beëindigd dient te worden beschouwd en dat er toepassing dient te worden gemaakt van artikel 57 § 2, 1° OCMW-wet. Het komt immers enkel aan de Raad van State toe om uit te maken of het door eisers ingesteld beroep tot schorsing en annulatie tegen de beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid zodat de asielprocedure van eisers door dit beroep bij de Raad van State wordt heropgestart.