Arbeidshof
Antwerpen
2015/AA/255
Art. 7, § 3 Opvangwet – materiële hulp – bijzondere omstandigheden – medische redenen – jaarlijkse medische controle voor opvolging – art. 60 Opvangwet – weigering van opvang – afstand van een menswaardig bestaan – geen onderzoek naar behoeftigheid – Fedasil niet veroordeeld

Er wordt geen bewijs geleverd van bijzondere omstandigheden waardoor een opvang overeenkomstig artikel 7, §3 Opvangwet noodzakelijk is. Het loutere feit dat de twee kinderen medisch moeten opgevolgd worden en de heer X medicijnen moet nemen, is hiervoor onvoldoende.

 

Door de weigering van het aanbod van opvang, die het arbeidshof aanvaardt nu het OCMW in deze zaak als derde kan beschouwd worden die geen enkel belang heeft om een dergelijke verklaring af te leggen en die bevestigd wordt door de niet aanbieding op 1 september 2015, doet het gezin zelf afstand van een menswaardig bestaan en kan Fedasil niet veroordeeld worden tot het verlenen van opvang nu ze zelf de aangeboden opvang geweigerd hebben.

 

Dat het gezin behoeftig zou zijn, moet niet onderzocht worden nu ze de geboden opvang geweigerd hebben. Het gezin kan trouwens opnieuw een aanvraag doen, waarna onderzocht zal worden of ze in aanmerking komen voor opvang.