Arbeidshof
Brussel
48.491
Illegaal verblijvende vreemdeling - aanvraag tot steun - medische redenen - weigering - verbintenis tot tenlastenneming - onmiddellijke behoefte - steunverplichting

Het bestaan van een verbintenis tot tenlastenneming kan niet in de weg staan aan hulpverlening, wanneer, zoals hier het geval is, de betrokken persoon zich in een situatie van onmiddellijke behoefte bevindt en de te verwachten termijn om die verbintenis ten uitvoer te leggen deze persoon in een situatie zou brengen die strijdig is met de menselijke waardigheid.