Arbeidshof
Gent
08/054
Illegaal verblijf - maatschappelijke hulpverlening – financiële steun OCMW – OCMW-wet art. 57 §2 – verblijf op Belgische grondgebied – asielaanvraag verworpen – bevel om grondgebied te verlaten – bewijs onmogelijkheid tot repatriëring – overmacht

De Arbeidsrechtbank te Brugge besliste dat de het OCMW Brugge gehouden was tot maatschappelijke dienstverlening in de vorm van financiële steun. De eerste rechter was immers van oordeel dat er geen mogelijkheid was om de betrokkene vanuit België naar zijn land van herkomst, Bhutan, te repatriëren en dat hij dus om redenen onafhankelijk van zijn wil geen gevolg kon geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit geeft hem recht op financiële steun, oordeelde de eerste rechter. Het Arbeidshof vernietigt echter het vonnis van de Arbeidsrechtbank. Het Hof oordeelt dat de betrokkene op onvoldoende wijze het bestaan van overmacht bewijst. Hij heeft dus geen recht op de door hem gevraagde maatschappelijke hulp.