Arbeidshof
Luik
2010/BN/000001
Eenzijdig verzoekschrift - dringende noodzakelijkheid - sociale bijstand - onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen - verblijf opvangcentrum - geen plaats - recht op OCMW-steun equivalent aan leefloon tarief persoon met gezin ten laste

De vordering is ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift hetgeen verantwoord is omwille van de uiterste hoogdringendheid om een acuut gevaar te vermijden hetzij door de aard van de gevraagde maatregel zelf. De noodzaak in casus bestaat uit de situatie dat verzoekster niet beschikt over levensmiddelen om haar minderjarige kinderen te voeden, waaronder een baby van drie maanden. Er is op het eerste zicht een voldoende recht op sociale bijstand, dat moet erkend worden aan minderjarige kinderen in geval FEDASIL in gebreke blijft in opvang te voorzien. Indien zij de huidige wetgeving inzake opvang niet kunnen naleven, verwerven de minderjarige kinderen een recht op sociale bijstand teneind hun menselijke waardigheid te respecteren.