Arbeidsrechtbank
Antwerpen
14/2364/A, 14/2926/A, 15/383/A
Gewone kinderbijslag – dubbele nationaliteit – artikel 52 AKBW – ministeriële afwijking in behartenswaardige gevallen – territorialiteitsbeginsel – FAMIFED Informatienota 1993/20 - ongegrond