Arbeidsrechtbank
Brussel
15/7846/A, 15/10788/A en 16/15/A
Opvang – gezin met minderjarige kinderen in onwettig verblijf – behoeftigheid staat al vast door opvang – geen voorafgaande vraag bij OCMW – veroordeling Fedasil