Arbeidsrechtbank
Brussel
2015/020868
Buitenlandse werknemer zonder papieren - arbeidsongeval - bewijs arbeidsovereenkomst - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - medisch attest - ongegrond
De rechtbank oordeelt als volgt: het door de werknemer aangebrachte medisch attest herhaalt enkel de verklaringen van de werknemer; er zijn inconsistenties vast te stellen in de verklaringen van de werknemer: het ongeval vond plaats in 2010, de aangifte gebeurde pas in 2013, terwijl de werknemer al gehoord werd door het Fonds voor Arbeidsongevallen in 2011 in verband met een ander arbeidsongeval; het medisch attest verklaart dat de pijn gestart zou zijn in 2009 terwijl het arbeidsongeval plaatsvond in 2010. De rechtbank oordeelt dat er olvoldoende bewijzen zijn. De vordering wordt ongegrond verklaard.