Arbeidsrechtbank
Brussel
2015/8157
Buitenlandse werknemer zonder papieren - arbeidsongeval - verzekering - polis huispersoneel - bewijs arbeidsonvereenkomst - bewijs arbeidsongeval - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - gegrond
Werknemer werd het slachtoffer van een arbeidsongeval en vordert: voor recht te zeggen dat hij het slachtoffer werd van een arbeidsongeval, het arbeidsongeval gaf aanleiding tot tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, het aanstellen van een deskundige. De letsels worden niet betwist, de plotselinge gebeurtenis kan evenmin worden betwist. De werknemer heeft het letsel en de plotselinge gebeurtenis bewezen, het is dus aan de verzekering om te bewijzen dat het letsel niet te wijten is aan de plotselinge gebeurtenis of uitsluitend te wijten is aan inwendige gebeurtenis van de werknemer. De verzekering weigert tussen te komen wegens tegenstrijdigheden in het dossier wat betreft datum, plaats en activiteiten. De werknemer legde verklaringen af in het Frans terwijl hij die taal niet machtig is, volgens verzekering vallen de activiteiten die klant deed niet onder de polis huispersoneel, rechter beschikt over appreciatiebevoegdheid om onrechtmatig verkregen bewijs te beoordelen. De rechtbank oordeelt dat de werknemer het slachtoffer werd van een arbeidsongeval, dat valt onder polis huispersoneel, de verzekering moet tussenkomen, er wordt een deskundige aangesteld. Dit vonnis werd bevestigd in beroep. Zie Arbeidshof/Brussel - 26-06-2017.