Arbeidsrechtbank
Brussel
15/3/C
Meervoudige asielaanvraag – Syrië – weigering opvang Fedasil – individuele motivering – art. 4 Opvangwet – Dublin III – hoge erkenningsgraad Syrische asielaanvragen – veroordeling Fedasil

Verzoeker liet in september 2013 zijn vingerafdrukken achter in Bulgarije, waardoor Bulgarije op basis van artikel 13.1 van de Dublin III Verordening niet meer verantwoordelijk is voor de asielaanvraag van verzoeker. Fedasil wist bovendien dat verzoeker de Syrische nationaliteit heeft, en naar Syrië is teruggekeerd na het afsluiten van zijn tweede asielaanvraag. De beslissing om verzoeker opvang te weigeren bevat geen individuele motivering. Dit gebrek aan motivering is des te schadelijk voor verzoeker, aangezien zijn vorige asielaanvragen werden afgerond op 26 april 2005 en er in tussentijd oorlog uitbrak in Syrië, hetgeen prima facie de kans om erkend te worden als vluchteling aanzienlijk verhoogt. Verzoeker verwijst in dit kader ook naar het hoge erkenningspercentage van asielzoekers uit Syrië in 2014. Fedasil dient dan ook opvang te verlenen aan verzoeker.