Arbeidsrechtbank
Brussel
15/84/K
Asielzoeker – Dublin overdracht geschorst door RvV – Hongarije - opvang – aangemeld bij DVZ - uitstel door DVZ – art. 3 EVRM – gegrond – veroordeling Fedasil

Verzoeker diende zich na de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om de Dublin-overdracht naar Hongarije te schorsen, aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 17 december 2015. De DVZ besliste echter om zijn aanvraag die dag niet te behandelen en stelde de behandeling uit naar 6 januari 2016, hoewel hij in het bezit was van het arrest van de RvV.

 

In tussentijd heeft verzoeker echter geen opvang en basisvoorzieningen, ondanks het feit dat de RvV de overdracht naar Hongarije schorste. Verzoeker loopt dan ook het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM.

 

Het arrest van de RvV van 15 december 2015, diende te worden betekend aan de DVZ. De arbeidsrechtbank veroordeeld Fedasil dan ook tot de tijdelijke opvang van verzoeker tot 6 januari 2016, wanneer hij kan ontvangen worden door de DVZ.