Arbeidsrechtbank
Gent
09/2772/A
OCMW-steun - kosten verbonden aan aanvraag gezinshereniging - personen die niet in België verblijven - art. 1 OCMW-wet - menselijke waardigheid - art. 57 OCMW-wet - meest passende dienstverlening - elke persoon komt in aanmerking - verblijf in België geen grondvoorwaarde voor recht op maatschappelijke dienstverlening - gewoonlijk verblijf op grondgebied gemeente wel criterium - geen bewijs van initiatieven om gezinsherenigingsprocedure voor te bereiden en op gang te brengen - ongegrond