Arbeidsrechtbank
Gent
14/1988/A
Leefloon – erkend staatloze – Palestijnse origine – geen wettelijk verblijf – verblijfsrecht in Libanon – geen bewijs van administratieve overmacht – ongegrond