Arbeidsrechtbank
Ieper
06/28986/A
Aanspraak maatschappelijke dienstverlening - stilzitten OCMW - beslissing binnen maand - beroepstermijn 3 maand - gebrek aan formele beslissingen - beroep laattijdig

Op diverse vragen tot tussenkomsten vanwege het OCMW werden geen formele beslissingen genomen, binnen de voorziene termijn van 1 maand. Het niet (tijdig) nemen van een formele beslissing staat gelijk met de afwezigheid van een beslissing, waarvoor het OCMW zich niet kan schuilen achter een gebrek aan financiële middelen hetzij wegens personeelsproblemen. Het OCMW dient in elk geval een beslissing te nemen wanneer een rechtzoekende zich tot haar richt. De beroepstermijn van 3 maanden is evenwel een vervaltermijn en begint te lopen vanaf het ogenblik dat de formele beslissing had moeten genomen worden. In casu is het beroep laattijdig.