Arbeidsrechtbank
Brugge
125.642 en 125.876
Illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen - opvangvoorstel Fedasil - aanvaarding - gebrek aan plaatsen - doorverwijzing naar noodopvang - niet dezelfde kwaliteit - KB van 24 juni 2004 - procedure niet gevolgd door OCMW - OCMW blijft gehouden tot maatschappelijke dienstverlening tot effectieve opname door Fedasil

Evenwel blijkt verweerder de in het kb van 24 juni 2004 uitgetekende procedure niet verder te hebben gevolgd : indien de aanvrager het voorstel van huisvesting in een centrum aanvaardt moet het ocmw nog een toekennings beslissing nemen en deze aan de aanvragers en aan Fedasil ter kennis brengen (art. 4, derde lid). Precies doordat nog geen beslissing was genomen kon en kan verweerder niet voorhouden dat de maatschappelijke dienstverlening voortaan louter een zaak van Fedasil was geworden. Zolang nog geen beslissing werd genomen en meegedeeld blijft het ocmw bevoegd en gehouden tot de gewone maatschappelijke dienstverlening