Arbeidsrechtbank
Brussel
6170/2006
Illegaal verblijvende Ecuadoriaanse moeder van Belgische kinderen - steunaanvraag in naam van de moeder- artikel 57 § 2 OCMW-wet niet van toepassing - mogelijkheid tot verwijdering van een ouder van een Belgisch kind erg twijfelachtig - nuttig effect verblijfsrecht Belgische kinderen - recht op steun - tarief gezin ten laste

Onderhavige zaak is "eenvoudiger" dan de zaak Chen, in die zin dat het betrekking heeft op het verblijfsrecht van ouders in een land waarvan de kinderen de nationaliteit hebben en niet de nationaliteit van een andere lidstaat. Het is moeilijk denkbaar dat België strengere voorwaarden zou opleggen aan ouders van Belgische onderdanen dan aan de ouders van kinderen die de nationaliteit hebben van een andere lidstaat.