Arbeidsrechtbank
Brussel
7896/06
Illegaal verblijvende moeder met kind - steunaanvraag - weigering - geen formeel opvangvoorstel Fedasil - veroordeling tot retroactieve betaling steun tarief alleenstaande met persoon ten laste - veroordeling tot maken van formeel opvangvoorstel

Het OCMW heeft eiseres geen akte laten ondertekenen waarin duidelijk haar wil tot uiting kwam om het opvangvoorstel te aanvaarden of te weigeren. Ingevolge artikel 60 OCMW-wet geldt het verslag van het sociaal onderzoek opgesteld door een maatschappelijk werker "tot bewijs van het tegendeel wat betreft de feitelijke vaststellingen die daarin op tegensprekelijke wijze zijn opgetekend". De verklaringen van eiseres werden niet op tegensprekelijke wijze vastgesteld en kunnen dus niet in rekening worden genomen.