Arbeidsrechtbank
Brussel
8751/06
aanvraag ocmw-steun - weigering - onderhoudsplichtige ouders - zwangerschap buiten huwelijk - angst voor eerwraak - geen vrijwillig vertrek - nederlandse werkloosheidsuitkering - informatieplicht ocmw- artikel 60 § 2 ocmw-wet

Dat de situatie waarin eisende partij zich bevindt, niet zo denkbeeldig is en zich meer dan eens voordoet blijkt uit de voorbeelden van "eerwraak" of gewelddadige reacties, ontvoeringen e.d., waar andere vrouwen in gelijkaardige situaties, in het verleden o.m. in Marokko en in Europa het slachtoffer van werden. Gezien de totaal verstoorde ouder/kind-relatie kan eisende partij niet verplicht worden tot het aanspreken van haar onderhoudsplichtige ouders.