Arbeidsrechtbank
Brussel
13.645/06 en 13.646/06
Niet-begeleide minderjarigen - illegaal verblijvende oom - gezamenlijk verblijf - tijdelijk verblijf op ander adres - aanvraag OCMW-steun - territoriale bevoegdheid - gewoonlijke en werkelijke verblijfplaats - niet-begeleide minderjarige - verklaring van aankomst - wettig verblijf

Het criterium is dat van de gewoonlijke en werkelijke verblijfplaats. Dit is een feitelijk criterium, los van een inschrijving in het Rijksregister. Het feitelijk verblijf wordt gekenmerkt door een zekere continiuïteit en regelmaat, dit in tegenstelling tot een tijdelijk, occcasioneel en toevallig verblijf. Art. 57 § 2 van de wet van 8 juli 1976 is niet van toepassing op niet- begeleide minderjarigen. Dit volgt uit het feit dat niet- begeleide minderjarigen, minstens op tijdelijke basis via een verklaring van aankomst, een verblijfsrecht hebben in België. Dit volgt echter vooral uit het feit dat niet- begeleide minderjarigen niet van het grondgebied kunnen verwijderd worden zonder dat er voldoende waarborgen bestaan met betrekking tot de opvang die werkelijk beschikbaar is in het land van herkomst.