Arbeidsrechtbank
Brussel
2557/06 en 6634/06
Illegaal verblijvende moeder van een Belgisch kind - Belgische vader - recht op verblijf - arrest Chen - gezinsbijslag - huurwaarborg - installatiepremie

Deze arbeidsrechtbank heeft al eerder het onwettig verblijf van een ouder van een Belgisch kind naast zich neergelegd omdat dit zou beletten dat een Belgisch kind het genot heeft van de wetten van dit land en het nuttig effect zou ontnemen aan zijn fundamenteel recht op de Belgische nationaliteit. Hoewel het niet toekomt aan de arbeidsrechtbank om zich uit te spreken over het verblijfsrecht van verzoekster, maken de overwegingen van het Hof van Justitie in het arrest Chen de mogelijkheid van een verwijderingsmaatregel in casu erg twijfelachtig.