Arbeidsrechtbank
Brussel
21762/06 
Illegaal verblijvend gezin - autistisch kind - onmogelijke terugkeer - medische redenen - recht op steun

Gezien de totale afwezigheid in Marokko van een opvangstructuur voor mensen met autisme, met gespecialiseerd personeel en een financieel toegankelijk kader, bestaat er een risico op regressie van de toestand van de zoon van verzoeker. Bijgevolg bestaat er een onmogelijkheid tot terugkeer in de zin van het arrest van het Arbitragehof van 21 december 2005.