Arbeidsrechtbank
Brussel
89/2007
Illegaal verblijvende Ecuadoriaan - Belgische kinderen - arrest Chen - Richtlijn 90/364/EG - vereiste van voldoende inkomsten - Belgen - EU-burgers - discriminatie - rechtsmisbruik - geen rechtsmisbruik - recht op OCMW-steun

België kan geen recht weigeren aan zijn eigen onderdanen, wanneer het dit recht in dezelfde omstandigheden moet toekennen aan EU-burgers die wettig op het grondgebied verblijven, meerbepaald het recht van een kind om vergezeld te worden door zijn ouders, die het kind verzorgen, zelfs wanneer die ouders vreemdelingen zijn. Het tegenovergestelde aanvaarden zou neerkomen op een discriminatie tussen EU-burgers en Belgen, in het nadeel van deze laatste categorie.