Arbeidsrechtbank
Brussel
22204/06
Palestijns gezin in illegaal verblijf - kandidaat staatlozen - aanvraag voor OCMW-steun - onmogelijke terugkeer - interne richtlijnen DVZ - autonome Palestijnse gebieden - art. 57 § 2 OCMW-wet niet van toepassing - recht op OCMW-steun

Uit de interne richtlijnen van de DVZ blijkt dat verzoekers onmogelijk kunnen terugkeren naar de autonome Palestijnse gebieden. De erkenning van die onmogelijke terugkeer, waarmee dit gezin, onafhankelijk van zijn wil, wordt geconfronteerd, kan niet anders dan te leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing.