Arbeidsrechtbank
Brussel
6589/07
Niet-begeleide minderjarige - verblijf bij grootouder - asielzoeker - code 207 - OCMW feitelijke verblijfplaats - onbevoegd - niet-begeleide minderjarige - aankomstverklaring - legaal verblijf - recht op OCMW-steun - territoriale bevoegdheid - OCMW feitelijke verblijfplaats

Het territoriaal bevoegde OCMW is dat van de werkelijke en gewoonlijke verblijfplaats. Het feit dat er voor de grootmoeder een toegewezen OCMW bevoegd is, in het kader van diens asielaanvraag, kan geen gevolgen hebben ten aanzien van haar kleinzoon, die zelf geen asielzoeker is maar een niet-begeleide minderjarige.