Arbeidsrechtbank
Hasselt
231787
Dringende medisch hulp - onwettig verblijf - visum C medisch verblijf - geen voorwaarde

Het OCMW kan vergoeding van dringende medische hulp aan een vreemdeling in onwettig veblijf niet weigeren omdat die geen Visum C voor medisch verblijf heeft aangevraagd. Dringende medische hulp is een minimaal gewaarborgd recht voor iedereen die onwettig in België verblijft.