Arbeidsrechtbank
Ieper
28122
Afgewezen asielzoekster - steun tarief alleenstaande - verzoek herziening steun tarief gezin met personen ten laste - weigering - kinderen niet ingeschreven in wachtregister - afschrift regularisatieaanvraag DVZ - voldoende bewijs - tarief gezin met personen ten laste

Zowel deze rechtbank als het Arbeidshof hebben geoordeeld dat door eiseres is aangetoond dat A en B inderdaad haar kinderen zijn en dat zij bij haar verblijven. Eiseres dient zich om deze steun te bekomen voor haar kinderen niet te richten tot het centrum van haar woonplaats aangezien het bevoegde centrum waartoe eiseres zich dient te wenden nog steeds wordt bepaald door artikel 2 § 5 van de wet van 2 april 1965 zijnde het centrum van de plaats waar zij is ingeschreven in het wachtregister.