Arbeidsrechtbank
Namen
Afgewezen asielzoekers - procedure Raad van State hangende - code 207 - zoon psychische en medische problemen - bijzondere opvang zoon - art 8 EVRM - stabiel gezinsleven cruciaal voor zoon - afwijking code 207 - financiële steun gezin ten laste

Het is voldoende bewezen dat de familie, gezien de gezondheidstoestand van hun oudste kind, niet kan verblijven in het aan hun toegewezen opvangcentrum, zelfs al bevindt het opvangcentrum zich dicht bij het hospitaal, zonder afbreuk te doen aan artikel 8 EVRM.