Deze brochure bakent het vage begrip beeldvorming af en tekent verschillende sporen uit waarop de minderhedensector rond de beeldvorming over etnisch-culturele diversiteit kan werken.

De publicatie bevat een reeks praktijkvoorbeelden en een stappenplan voor beeldvormingsacties.

3,00 euro
24