Correctionele rechtbank
Brussel
Inbreuk op artikel 1, 2° Antiracismewet - antisemitisme - opschorting van straf

Ten heel uitzonderlijke titel, namelijk wegens de vele spijtbetuigingen van de verdachte, dient clementie verleend te worden. Een opschorting van de straf gedurende een lange periode zal een risico op recidive vermijden en tegelijkertijd geen schade toebrengen aan de toekomst van de verdachte.