Europees Hof voor de Rechten van de Mens
30813/14
(K.J. t. Polen) Art. 8 EVRM - internationale kinderontvoering - recht op gezinsleven – artikel 13 Haags Kindontvoeringsverdrag – geen ernstig risico - geen objectief obstakel om terug te keren - geen negatieve impact op ontwikkeling kind - schending art. 8 EVRM