Europees Hof voor de Rechten van de Mens
34000/12
(H.S./België) Armenië - art. 9ter Vw. - art. 3 EVRM - art. 13 EVRM - art. 39 Procedurereglement - minnelijke schikking