Europees Hof voor de Rechten van de Mens
32265/10
(Kismoun t. Frankrijk) naam - voornaam – kind verlaten door monder en opgevangen door vader - dubbele nationaliteit - gebruik naam vader in Algerije - vraag tot naamswijziging in Frankrijk - weigering - onvoldoende onderzoek naar motieven van de aanvraag - geen belangenafweging - art. 8 EVRM - schending