Europees Hof voor de Rechten van de Mens
19113/09
(Senigo Longue t. Frankrijk) Gezinshereniging - recht op gezinsleven - vluchtelingstatus - belangen van het kind - art. 8 EVRM - schending