Europees Hof voor de Rechten van de Mens
56005/10
(Firoz Muneer t. België) Art. 5.1 EVRM - art. 5.4 EVRM - detentie - spoedige beslissing - detentie na mislukte repatriëring - beroep tegen detentie - niet-ontvankelijk verklaard wegens opvolgende detentie - geen definitieve geschillenbeslechting - geen effectief rechtsmiddel