Europees Hof voor de Rechten van de Mens
39495/18
(T.K. t. België) Verzoek om internationale bescherming - asiel - medische stukken - bewijswaarde - kennelijk ongegrond