Europees Hof voor de Rechten van de Mens
49255/22
(Camara t. België) Art. 6 EVRM - recht op effectief beroep - opvang - opvangcrisis - veroordeling Fedasil door Arbeidsrechtbank - uitvoerbaarheid - definitieve rechterlijke beslissing - onredelijke tijd voor uitvoering rechterlijke beslissing - systematisch verzuim door Belgische staat - rol rechterlijke macht in samenleving - middelen over art. 3 en art. 8 EVRM niet-ontvankelijk - uitputting nationale rechtsmiddelen - schending art. 6 EVRM